Els agents immobiliaris poden fer visites als locals i immobles que es trobin a les regions en fase zero

Els agents comercials poden fer visites als immobles i locals per realitzar gestions relacionades amb activitats o negocis immobiliaris, acompanyats dels clients si escau, segons ha explicat el Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Espanya.  

Per fer les visites és imprescindible complir diferents obligacions. Per exemple, cal que el local o l’habitatge es trobin deshabitats o que no hi hagi ningú en el moment de la visita. Així mateix, cal garantir les mesures de seguretat per tal de prevenir el contagi entre els clients i l’agent comercial. El Consell General dels COAPIS d’Espanya recomana que les visites es facin només quan sigui estrictament necessari i que sempre es prenguin el màxim de mesures de seguretat possible. Per exemple, demanen que es concretin les hores de visita en els moments del dia que els ocupants no hi siguin i que s’evitin les visites en cas que els clients mostrin símptomes relacionats amb el Covid-19. A més, demanen als agents immobiliaris informar als clients que cal mantenir la distància física, seguir les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries i evitar fer servir els ascensors.